©  Foto:

Affaldshåndtering ved sommerhuse

Ren ferieglæde

Sådan sorterer og bortskaffer du affald fra sommerhuset.

Det er vigtigt at passe på vores natur og miljø - også når man er på ferie. Derfor er alle sommerhuse i Skive og Struer Kommune tilmeldt renovation.

Der findes forskellige affaldsløsninger i sommerhusområderne. I nogle områder står affaldsbeholderen ved det enkelte sommerhus, mens der i andre områder er nedgravede beholdere til fælles brug.

Du skal lægge dit mad- og restaffald i affaldsbeholderen eller i de nedgravede beholdere. Hvis du har f.eks. plast, papir eller metal, så skal dette sorteres og afleveres til genanvendelse. Affaldet, som skal sorteres til genanvendelse, kan afleveres på en miljøstation eller genbrugsplads. Find den nærmeste miljøstation eller genbrugsplads her:: nomi4s.dk

Genbrugspladser:

Kåstrup Genbrugsplads
GreenLab 1
7860 Spøttrup

Skive Genbrugsplads
Oddervej 9
7800 Skive

Fur Genbrugsplads
Vilietoften 9
7884 Fur

Struer Genbrugsplads
Damgårdsvej 3
7600 Struer

Thyholm Genbrugsplads
Kalkværksvej 20
7790 Thyholm

Hvis du vil vide mere om om affaldssortering, så læs her: Nomi4S