©  Foto:

Middelalderborgen Østergaard

Herregården Østergaard åbner igen 16. august 2020.

Herregården Østergaard: År 1516 opførte ridderen Lucas Krabbe på stedet det første befæstede stenhus på 9,5 x 7m. Sønnen Ivar Krabbe fuldførte borgen  o.1550 til en 4-fløjet borg om en lille gårdsplads på 9x9 m - og med voldgrave og høje, omkransende volde. Medens andre samtidige borganlæg i de efterfølgende århundrede blev nedrevet og ombygget til herregårdsanlæg, bevarede Østergård i Åsted trods ændringer de originale, senmiddelalderlige bygninger, og står i dag som et af landets mest originale og bedst bevarede middelalderlige borganlæg.

Siden grundlæggelsen har borgen skiftet ejere omkring 40 gange, - senest i 1998 overtog den Danske Stat bygningerne med ca. 6 ha. skov/park, som administreres af Kulturstyrelsen.


Få mere information på: http://www.middelalderborgen-oestergaard.dk