3 kajak på Limfjorden

Back to Business - Back on Track

Foto: Destination Limfjorden

Projektet, Back to Business, handler om, at turismevirksomhederne skal kickstarte deres forretning igen, så vi kan komme tilbage på sporet, hvor vi tiltrækker turisterne til vores dejlige område. 
 

COVID-19 har sat et enormt stort præg på turismen verden over – også i Destination Limfjorden. Det gør ondt at se, hvordan mange af vores samarbejdspartnere i Limfjordslandet kæmper for overlevelse. Men vi er overbevist om, at der er lys for enden af tunnelen – dog bliver intet som det ”plejer”. 

Projektet, Back to Business, handler om, at turismevirksomhederne skal kickstarte deres forretning igen, så vi kan komme tilbage på sporet, hvor vi tiltrækker turisterne til vores dejlige område. 

Sammen vil vi møde de udfordringer, der med sikkerhed er os i vente forude, og på bedste vis navigere i de endnu ukendte faktorer. Der viser sig dog allerede på nuværende tidspunkt nogle klare tendenser i fremtidens turismelandskab. 

Vi ved allerede med sikkerhed: 

  • at turisternes adfærd og rejsemønster vil ændre sig
  • at turisterne vil orientere sig helt anderledes, når corona-krisen er ovre
  • at turisterne vil lægge vægt på nogle helt andre og nye faktorer, inden de beslutter sig for en rejsedestination
  • at turisterne fremadrettet vil orientere sig digitalt

Derfor er det vigtigt som turistaktør at målrette sin virksomhed til en ny tid, hvor turisternes adfærd er ændret. Det kræver en tilpasning af ens forretning og nye handlinger som fører til et øget salg og indtjening.

 

Et samarbejdsprojekt

Projektet ‘Back to Business – Back on Track’ er et samarbejde mellem Destination Limfjorden, Destination Himmerland og Turistsamarbejdet Kystlandet, UCN og Dansk Kyst- og Naturturisme. Destinationsselskaberne ønsker sammen med udvalgte samarbejdspartnere at videregive kompetencer inden for digitalisering i øjenhøjde, så man som turismevirksomhed er klar til turisternes ændrede adfærd og rejsemønstre post-corona.

Som led i projektet er der planlagt en række aktiviteter i form af workshops, netværksmøder og mulighed for individuel forretningstilpasning samt konkrete værktøjer til, hvordan vi kommer videre efter Corona-krisen med henblik på at udvide din virksomheds digitale kompetencer.

Den Digitale Værktøjskasse

Socialemedier
Destination Limfjorden

Igennem projektet har vi fået udviklet "Den digitale Værktøjskasse", som er et gratis værktøj der består af alle de klassiske begreber indenfor markedsføring, målrettet turismeerhvervet, og med en forklaring af, hvordan de kan hjælpe bidrage til din virksomhed. Den er lavet for at frigøre og udnytte potentialerne i din virksomhed, men den er også lavet for at give dig perspektiver og inspiration til at gøre arbejdet lettere for dig.

Projektet er støttet af

Image removed.