Mors, kajak, solnedgang
Vandring, Mors

Limfjorden - en bæredygtig destination

Foto:Destination Limfjorden&Destination Limfjorden

Destination Limfjorden vil være blandt Danmarks mest bæredygtige destinationer

Derfor har vi sat ord på vores visioner og handling bag vores mål. I 2021 udformede vi vores bæredygtighedsstrategi, som sætter rammer og retning for, hvordan vi som destinationsselskab kan understøtte udviklingen af en bæredygtig feriedestination med et bredt udvalg af bæredygtige ferietilbud. 
 

Turister efterlader aftryk

Turister efterlader både positive og negative aftryk på vores natur og miljø, på de mennesker, som bor her og på de lokales økonomiske muligheder og levegrundlag. Vi ønsker i Destination Limfjorden at forstærke de positive indtryk og mindske de negative indtryk.

Målet med strategien er at sikre gennemførelse af aktiviteter, der:

 • øger destinationens evne til at levere bæredygtige ferier, som kan tiltrække flere gæster til destinationen.
 • gør turistvirksomhederne mere konkurrencedygtige og langtidsholdbare. 
 • øger destinationens attraktionskraft hele året.


Strategien sætter først og fremmest retning for arbejdet med at udvikle turisterhvervet til at blive endnu mere bæredygtig. Men vores gæster møder ikke kun turistaktørerne på deres ferie. De køber også dagligvarer, shopper i butikker, tanker bilen, besøger strande og meget mere. Derfor kan turismens aktører ikke alene skabe en bæredygtig destination. Det kræver også, at andre aktører vil støtte op om og udvikle de elementer, som gæsterne har berøring med. 

GoGreen folder

GoGreen folder - KLIK HER

Foto: Destination Limfjorden

Vi er nødsaget til at tænke nyt

Der er en større og større erkendelse af, at den måde vi lever på i dag, ikke er fremtidssikret. FN’s Klimapanel rapporterer, at det går den forkerte vej med at nedbringe udledningen af klimagasser. Vi er derfor nødsaget til at finde nye løsninger på at opfylde vores behov, og det får også indflydelse på måden, vi holder ferie på. Flere og flere turister bliver opmærksomme på deres klimaaftryk - også når de holder ferie. Den udvikling skal vi tage alvorligt. Situationen kalder på en grøn produkt- og destinationsudvikling, som imødekommer nutidens og fremtidens efterspørgsel.

Derfor vil Destination Limfjorden understøtte en erhvervsudvikling og kapacitetsopbygning omkring bæredygtige ferier, som giver den enkelte virksomhed mulighed for at handle grønt og ansvarligt. Samtidig vil vi gøre det muligt for gæster at træffe de bæredygtige valg.

'Bæredygtigtig udvikling' blev defineret i 1987: ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Destination Limfjordens grønne indsatser

Hvad skal der til for at komme i mål og hvilke indsatser skal iværksættes? Seks forskellige indsatser vil samlet set understøtte udviklingen og realiseringen af en bæredygtig destination:

Room Yoga
Destination Limfjorden

1. Grønne turistaktører

For at lykkes bredt med at løfte erhvervet, stiller vi et differentieret tilbud til rådighed, så vi kan give hjælp og vejledning i både kollektive forløb og i individuelle forløb.

Helt konkret vil vi hjælpe aktørerne med:

 • Konkrete forbedringer knyttet til virksomheden og dens produkter
 • Miljømærkning, som fx Green Key eller EU Blomsten
 • Kommunikation af aktørers bæredygtighed
Østerssafari, Dansk Skaldyrscenter
Destination Limfjorden

2. Grønne turistprodukter- og oplevelser

Vi vil understøtte produktudvikling og iværksætteri i relation til at udbyde oplevelser, der belaster natur og miljø i mindre grad. Det kan være outdoor oplevelser som vandring og cykling, men også skånsomme overnatningsprodukter og oplevelser, hvor gæsterne bidrager til lokalsamfundet eller får viden og kompetencer til at handle mere bæredygtig.

Vandring, Mors, Limfjorden
Destination Limfjorden

3. Grønne gæster

Vi vil hjælpe gæster til at foretage grønne valg ved at informere om mulighederne for:

 • at være grøn og skånsom turist fx ved at formidle tips til gæster og give dem mulighed for at vælge og booke oplevelser og overnatning, der belaster natur og miljø i mindre grad.
 • at rejse bæredygtigt til destinationen og rundt i destinationen (fx via offentlig trafik samkørsel, cykel og til fods)
Lagune
Intern

4. Grønt destinationsselskab

Destination Limfjorden hjælper turisterhvervet med at blive mere bæredygtigt, og vi vil selv arbejde på at blive Green Tourism Organisation certificeret eller lignende.

Som grønt destinationsselskab tænker vi bæredygtighed ind i vores:

 • Drift, herunder indkøb, mødeaktivitet, transport og den daglige adfærd på kontoret.
 • Vejledning og rådgivning af erhvervet.
 • Markedsføringsaktiviteter og synliggørelse af destinationens aktører og oplevelser
Møde ved computer
Unsplash

5. Grøn samarbejde og viden

Destination Limfjorden vil tage på en grøn rejse sammen med de øvrige danske destinationer i projektet ”Bæredygtige destinationer i praksis”. Projektet giver mulighed for en vidensbaseret destinationsudvikling på baggrund af målbare indikatorer:

 • Grøn og bæredygtig turisme: Fælles indikatorer og monitorering af bæredygtig destinationsudvikling. 
 • Strategisk sammenhæng og tværgående samarbejder: Tværgående destinationssamarbejde om bæredygtig turisme. 
 • Viden- og databaseret udvikling: Fælles indikatorer og monitorering af bæredygtig destinationsudvikling. 
   
Kort Destination Limfjorden
Destination Limfjorden

6. Grønne Kommuner

Vi vil samarbejde med vores tre kommuner om at forbedre de elementer, der har betydning for gæsternes opfattelse af destinationen som bæredygtig samt de elementer, som har indflydelse på aktørernes mulighed for at tilbyde bæredygtige produkter og ydelser. Eksempelvis:

 • Mulighed for affaldssortering på turismehotspots og sommerhusområder.
 • Tilgængelighed til og information om offentlig trafik.
 • Friluftsinfrastruktur, herunder cykelstier- og ruter samt vandrestier- og ruter.

Opladningsinfrastruktur i form af ladestandere til el-biler og el-cykler.

Vis det, hvis I arbejder målrettet på at blive mere bæredygtige

Der er mange måder en virksomhed kan kommunikere sin ansvarlighed på. Eksempelvis ved at få en tredjepart til at kontrollere sin indsats. Det kan man fx få ved at blive miljømærket med fx Green Key, Svanen, Blomsten eller ved at blive verdensmålscertificeret eller få et økologisk spisemærke m.v.

Det er selvfølgelig også muligt at kommunikere sin indsats gennem egne kanaler, men troværdigheden er ikke lige så høj.

Eksempler på virksomheder, der har et miljømærke, eller er i gang med ansøgningsprocessen:

Få hjælp til at komme i gang med din grønne omstilling

Destination Limfjorden tilbyder forskellige muligheder for hjælp til at komme i gang med den grønne omstilling. I vores GoGreen folder, kan du se hvordan du gør din forretning grønnere - skridt for skridt - og hvordan vi hjælper dig. 

Du er også altid velkommen til at tage fat i vores bæredygtighedskonsulent til en uforpligtende snak.

Bæredygtighedskonsulent

Vandring, Par, Mors, Natur
Destination Limfjorden

Destination Limfjordens Bæredygtighedsstrategi

Destination Limfjorden har en bæredygtighedsstrategi, som sætter rammer og retning for, hvordan vi som destinationsselskab kan understøtte udviklingen af en bæredygtig feriedestination med et bredt udvalg af bæredygtige ferietilbud.
Strategien er Destination Limfjordens bud på, hvordan vi som destination kan arbejde med bæredygtig destinationsudvikling.

For mere viden

Møde ved computer
Unsplash

VisitDenmarks' videnscenter

VisitDenmark's videnscenter holder dig opdateret på turismens udvikling og turisternes adfærd og tendenser. I dette videnscenter kan du bl.a. læse mere om VisitDenmarks bæredygtig turisme analyser.

Møde
Destination Limfjorden

Dansk Kyst- og Naturturisme

Her finder du alle analyser og håndbøger udgivet af Dansk Kyst- og Naturturisme.