Mors, Hanklit

Coastour Workshop

Foto: Destination Limfjorden

Nu er der åbnet for ansøgningspuljen i EU-projektet COASTOUR. Her kan små og mellemstore virksomheder inden for kyst- og naturturismen ansøge om tilskud til forberedende aktiviteter ifm. deres bæredygtighedscertificering - og vi hjælper dig med at skrive ansøgningen. 

Der kan søges om op til € 9.000 til f.eks. forbedring af aktiviteter ifm., bæredygtighedscertificering, fx rådgivning, kompetenceudvikling, deltagelse i konferencer m.v. Og der er ikke krav om medfinansiering, altså skal virksomheden ikke medfinansiere med hverken kontanter eller timer.


Ansøgningsfristen er 12. marts 2024.

Dansk Kyst og Naturturisme er partner i EU-projektet COASTOUR, der skal bidrage til den grønne omstilling blandt turismevirksomheder i landdistrikter.

 

Få hjælp til ansøgningen på vores workshop

Flere af jer har givet udtryk for, at I gerne vil have hjælp til selve ansøgningen. Vi laver derfor en fælles workshop i samarbejde med Dansk Kyst & Natur Turisme og NordDanmarks EU-kontor, hvor outputtet gerne skulle blive en færdig ansøgning klar til at blive sendt.

 • Dato: Mandag, den 4. marts. 2024
 • Kl. 09:00 – 12:00
 • Sted: Brænderiet Limfjorden (Sundsørevej 4, 7870 Roslev)
 • Forplejning: Brænderiet Limfjorden serverer Kaffe/the, boller og pålæg.

Workshoppen er målrettet vores Hummer, Østers og Blåmusling partnerskaber. 

 

Dagens program

Velkomst ved Rasmus Friis Sørensen, Direktør, Destination Limfjorden

Aija Konisevska Azadi , Senior Project Manager, NordDanmarks EU-Kontor vil lede os igennem med:

 • Introduktion til COASTOUR projektet, formål, partnerkreds og muligheder.
 • Formål med Bæredygtigheds vouchers;
 • Hvem kan søge om tilskud;
 • Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til;
 • Tidsplan for ansøgning, evaluering, implementering af sit projekt ift. tilskud og afrapportering.
 • Praktisk workshop med ansøgnings gennemgang.
 • Q&A

 

Tilmelding til workshoppen

Tilmeldingsfrist for workshoppen er mandag den 26. februar. Du kan tilmelde dig via linket her: Tilmeld COASTOUR workshop

 

Forbered dig til workshoppen

Inden workshoppen vil vi gerne at du forbereder følgende:

 • Dette dokumentet skal være printet, underskrevet af direktøren og gemt på egen computer inden mødet. Digital signatur kan også anvendes:“Declaration of Legal Representative of the tourism SME signed and dated by Legal Representative
 • Virksomhedens registreringsattest: Du skal have en kopi på egen computer på dagen ( må gerne være på dansk)
 • Ang. budget, bedes du have tænkt på behovet for udgifter der ønskes søgt til. Hermed skal du også have klarhed ang. størrelsen af beløbet (evt. markedsafsøgning inden mødet). Skabelon fremsendes også inden mødet.

 

Hvad kan du ansøges til?

Støtten kan bruges til at dække virksomhedens omkostninger i forbindelse med følgende:

 • Forberedelses- og revisionsgebyrer for bæredygtighedscertificeringsordninger (såsom EU Ecolabel, EMAS osv.)
 • Ekstern ekspertuddannelse og kapacitetsopbygning af turisme SMV'er om en bred vifte af emner inden for den grønne og digitale omstilling, såsom energieffektivitet, ressourceforbrug, cirkulære løsninger, affaldshåndtering, vandforvaltning, økodesign, grønne indkøb, mobilitet og transport, social innovation.
 • Omkostninger til rejseudgifter til turismerelevante mægler-/matchmaking-/pitching-/investorarrangementer med fokus på bæredygtige og digitale turismeløsninger og teknologiudbydere, der adresserer identificerede organisatoriske udfordringer.
 • Ekstern ekspert støtte til forberedelsesprocessen af ​​patentansøgninger, undersøgelser, prototyper, pilottestning, demonstrationer og pitchforberedelsesstøtte, FTA-dokumenter og it-systemer.
 • Køb, afdrag og brug af it-udstyr til overvågning af bæredygtighedspåvirkninger, såsom vandforbrugsmålere, smarte affaldsvægte, tablets og andre smarte kommunikationsværktøjer for at opmuntre gæster til bæredygtig adfærd. (Grænse på maksimalt 20 % af det samlede tilskudsbeløb).
   

For uddybende info: https://eu-norddanmark.dk/about-coastour/

 

Hvem kan ansøge?

Det kan du, hvis du har SMV-Status. Se dette link for mere information: DEM-SMV.pdf