TripAdvisor

Webinar: Fordele ved at bruge Tripadvisor - Udvidet version

Foto: TripAdvisor

Tripadvisor er verdens største rejsewebsted med mere end hundrede millioner besøgende hver måned. TripAdvisor ligger typisk på side 1 i alle søgninger og fungerer som en ekstra platform, hvor I kan vise jeres produkt/service frem. Derfor er der mange fordele i at være synlig på TripAdvisor

Hele 94 % af rejsende udtaler, at anmeldelser er en vigtig beslutningsfaktor, når de skal vælge, hvor de vil overnatte og 77 % er mere tilbøjelige til at booke en ejendom med personlige anmeldelsesbesvarelser” (Tripadvisor).

Det er en strategisk vigtig platform at være synlig på, hvis man ejer fx. et hotel eller en restaurant. Webinaret er for dig der allerede har en profil og gerne vil vide om det kan betale sig at opgradere den til en betalt profil.

På webinaret vil du lære følgende:

  • Hvilke betalte muligheder du har på Tripadvisor
  • Gennemgang af de betalte muligheder vi anbefaler til hoteller
  • Gennemgang af de betalte muligheder vi anbefaler til restauranter
  • Hvad du skal dykke ned i hvis du vil annoncere på Tripadvisor

Se webinaret - Tripadvisor - Udvidet version

Du kan se webinaret nedenfor eller via linket her: Webinar: Fordele ved brugen af TripAdvisor - udvidet

Live spørgesession - Spørg eksperten

Tirsdag den 7. februar kl. 9.00 har du mulighed for at deltage i en online spørgerunde, hvor du kan stille spørgsmål til webinar og til TripAdvisor. Både os, Destination Limfjorden, og First Coffee, vil være til stede.

Du behøver ikke tilmelde dig - mød bare op.

Linket til mødet finder du her: Teamsmøde - Spørg eksperten

 

 

Videoen her er udviklet i projektet ”SOS Limfjorden” med tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.

DK Erhvervsfremmebestyrelse - logo

Foto:DK Erhvervsfremmebestyrelse