Turisme Årsmøde 2022

Destination Limfjorden afholdt Turisme Årsmøde på Skive Trav

2.12.2022
Foto: Destination Limfjorden

Aktørerne i Destination Limfjorden var mødt talstærkt op til årets Turisme Årsmøde, som blev afholdt på Skive Trav den 1. december. Her fortalte Destination Limfjorden om året der er gået, markedsføringsaktiviteter og udviklingsprocesser samt spændende eksterne oplæg.

Der var lagt op til en begivenhedsrig aften, da Destination Limfjorden havde inviteret turisme- og oplevelsesaktører og de tre kommuner til Turisme Årsmøde på Skive Trav. Her startede Destination Limfjordens bestyrelsesformand Borgmester Peder Christian Kirkegaard med at byde velkommen, hvorefter Destination Limfjorden fik ordet.

Destination Limfjorden præsenterede året der var gået, hvor der først var fokus på de markedsførings- og kommunikationsaktiviteter der havde været i 2022 både nationalt og internationalt. Efterfølgende blev de nye tiltag for 2023 fremlagt med blandet andet kommende markedsføringsaktiviteter, partnerskabsprogram og indsatser for bæredygtig turismeudvikling.

Destinationsdirektøren Kristina L. Schjøtt fortæller: ”Det var helt fantastik at se så mange aktører mødte op og det kunne tydeligt mærkes, at alle var ved at være oven på igen, efter en lang sæson. Snakken gik nemlig løs på kryds og tværs mellem aktørerne i Limfjordsområdet, hvor der blev sparret og snakket om året der er gået.”

Efter oplæggene fra Destination Limfjorden satte Lars Ramme Nielsen, markedschef for turisme-, oplevelses- og kulturvirksomheder i Dansk Erhverv fokus på de samfundsøkonomiske forhold og hvordan energikrisen og inflationen vil påvirke oplevelses- og turismebranchen.

Derefter blev der zoomet ind med et oplæg om udviklingen i rejseadfærden for danske og internationale turister, samt hvilke rejsetendenser der var for 2023 af Dennis Grauslund fra First Coffee.

Afslutningsvis fortalte Morten Riis fra Vadehavets Oplevelser, hvor han delte bredt ud af sine erfaringer til markedsføring, etablering af partnerskaber og hvordan de kvalitetssikrer deres oplevelser.

”Endnu en gang ser vi ind i et meget uforudsigeligt år, med en nuværende energi- og inflationskrise der vil ramme turisme- og oplevelseserhvervet hårdt efter en lang corona periode. Derfor er det vigtigt, at vi står til rådighed for virksomhederne, hvis de får brug for sparring eller hjælp til at søge forskellige fonde. Ligesom det er vores opgave at blive ved med at tiltrække en masse turister til området” fortæller Destination Limfjordens direktør Kristina Lehmann Schjøtt.

Når et nyt år afsluttes, giver det anledning til at reflektere over hvilke produkter, aktiviteter, engagement og prioriter der er for det kommende år. Derfor er der allerede nu sået en masse frø, hvor Destination Limfjorden i det nye år vil videreudvikle turismeerhvervet med netværksmøder, workshops, individuel sparring i udviklingsprocesser, forretningsudvikling og rådgivning/vejledning af markedsføringsaktiviteter.'

For nærmere information