Møde, oplæg, præsentation

Destination Limfjorden hjælper turistvirksomheder med at afbøde energi- og klimakrisens effekter

10.10.2022
Foto: Destination Limfjorden

Turisterhvervet er ligesom andre brancher berørt af tidens kriser. Vilkårene for at drive en sund forretning er i den seneste tid blevet vanskeligere på grund af stigende energipriser, inflation og generel usikkerhed. Samtidig er forbrugernes og samfundets fokus på bæredygtighed øget.

Turisterhvervet er ligesom andre brancher berørt af tidens kriser. Vilkårene for at drive en sund forretning er i den seneste tid blevet vanskeligere på grund af stigende energipriser, inflation og generel usikkerhed. Samtidig er forbrugernes og samfundets fokus på bæredygtighed øget i de senere år.

”Vi har talt med flere virksomheder, som har vanskeligheder med at opretholde den normale drift med de prisstigninger, vi ser nu.” Fortæller Destination Limfjordens direktør Kristina L. Schjøtt.

De ændrede vilkår har fået Destination Limfjorden til at sammensætte et tilbud til områdets turismevirksomheder under overskriften ”Bedre bundlinje gennem grøn praksis”. Overskriften dækker over en række konkrete tilbud, som medlemsvirksomhederne kan plukke i.

Virksomhederne tilbydes at få lavet et energitjek af en energikonsulent, og få sparring af destinationens bæredygtighedskonsulent, ligesom erhvervet inviteres til fem konkrete arrangementer. Det første arrangement finder sted den 31. oktober hos Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får deltagerne inspiration og viden om, hvordan man kan reducere energiforbrug, og hvad de grønne forbrugere efterspørger. Blandt oplægsholderne er Jesper Bilstrup fra EnergiConsult og Henriette Mølgaard Hansen fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

Destination Limfjordens bæredygtighedskonsulent Bo B. Immersen fortæller; ”Målet med forløbet er at gøre virksomhederne i stand til at mindske deres omkostninger, samtidig med at virksomhedens miljøaftryk reduceres og virksomheden bliver mere attraktiv for en voksende kundegruppe.”

Indsatsen hænger rigtig godt sammen med den nye nationale turismestrategi, som bl.a. opstiller mål om at 70 pct. af alle overnatningssteder i Danmark skal være bæredygtighedscertificerede i 2030.

”Bedre bundlinje gennem grøn praksis” er for virksomheder, der overvejer at investere ressourcer i besparelser og tiltag, som forbedrer både den økonomiske og den miljømæssige bundlinje, så vi opfordrer virksomhederne til at undersøge mulighederne på Destination Limfjordens hjemmeside: Kommende arrangementer i Destination Limfjorden

 

Tilbuddet er en del af projektet ”SOS Limfjord”, som har opnået støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.

For nærmere information

Projektet er støttet af

Image removed.