Glyngøre, Sallingsund, Dark Sky

Destination Limfjorden opnår bevilling til projektet "Smag på Limfjorden"

11.10.2023
Forfatter: Maja Overgaard Jordal
Foto: Ruslan Merzlyakov

Destination Limfjorden er glade for at meddele, at ansøgningen til projektet "Smag på Limfjorden" er blevet behandlet og har opnået den ønskede bevilling fra LAG Skive-Viborg og LAG Struer- Holstebro.

Med en samlet projektsum på over kr. 500.000 sigter det ambitiøse projekt mod at udvikle nye turkoncepter og oplevelser for turisterne, at skabe unikke madoplevelser "on location" - ude i marken, i stalden eller på spisestederne. Vores unikke styrkeposition er Limfjorden, vi vil i dette projekt udvikle og markedsføre nye gastronomiske oplevelser baseret på lokale fødevarer, der har stedbundne kvaliteter og et lavere klimaaftryk.

Gastronomi er et vigtig strategisk indsatsområde i Destination Limfjorden, og vi arbejder målrettet mod at blive et nationalt fødevaremekka.

Vi ønsker at gøre os attraktive ved at imødekomme turisternes stigende interesse i sammensatte oplevelser. Gastronomien er blevet en ”Reason to go” for mange feriegæster, og vi har rigtig meget at byde på. Det ønsker vi at få fortalt, så vi kan blive tilvalgt af endnu flere, og dermed skabe øget omsætning hos virksomhederne”, udtaler udviklingskonsulent og projektleder Tanja Bonde. Hun forsætter: ”Vi ønsker at skabe vækst - virksomhedernes vækst skabes igennem produkter der tilpasses det markedet efterspørger. Dette sikres igennem vidensdeling og analyser af trends og tendenser i markedet samt den fælles produktudvikling”.

Med projektet kan Destination Limfjorden være med til at understøtte samarbejdet mellem fødevareværdikædens lokale aktører gennem netværk, og at skabe synlighed og tilgængelighed til fødevareoplevelserne for turister og lokale samt ved kompetenceudviklingsaktiviteter målrettet de deltagende virksomheder. Desuden er det en oplagt mulighed for at styrke skuldersæsonen og understøtte stedbundne events, og dermed øge muligheden for at skabe flere jobs samt gøre bosætningen mere attraktivt. Målet er ligeledes at synliggøre Limfjorden som en attraktiv feriedestination i endnu højere grad, ved at sætte konkrete initiativer i værk.

Oplevelserne vil tage udgangspunkt i lokale producenter og spisesteder, men de kan også kombineres med andre oplevelser og events, hvilket forlænger og udvider den samlede gæsteoplevelse. Eksempler på sådanne events kunne være Skivemødet, Sansefestival og madmødet. Projektet vil ligeledes bidrage til at nå Danmarks klimamål. Der er en stigende fokus i samfundet på at minimere vores globale fodaftryk. Det gælder ikke mindst fødevareproduktionen. De lokale fødevarer, og særligt skaldyrene fra Limfjorden har et lavt klimaaftryk, og det giver Destination Limfjorden en unik mulighed for at gøre de lokale fødevarer til en styrke i deres branding og formidling af fødevarerne og oplevelserne - særligt overfor den voksende gruppe af turister, som ønsker at rejse mere bæredygtigt.

Projektet forventes at have en positiv indvirkning på hele destinationen, både ved at styrke brandeffekten og ved at tiltrække flere nationale og internationale turister. Der forventes en øget turismeomsætning samt en stigning i antallet af overnatninger. Desuden er målet, at projektet vil fortsætte og blive solgt som salgsklare oplevelsesprodukter efter endt projektperiode.

Det forventes, at Destination Limfjorden efterfølgende integrerer produkterne, som en del af den generelle markedsføring, i samarbejde med relevante partnere. Dette vil bidrage til at fremme destinationen som en attraktiv destination og understrege vores unikke madkultur.

 

Om Destination Limfjorden: Destination Limfjorden er en organisation dedikeret til at fremme turismen brande vores område og udvikle attraktioner i Limfjordslandet.

Tanja Bonde, Destination Limfjorden
For mere information

Manager – Netværk og Partnerskaber

tabo@destinationlimfjorden.dk