Vandring, Mors, Limfjorden

Hvordan arbejder turistaktører med bæredygtighed?

31.5.2022
Foto: Destination Limfjorden

Det spørgsmål giver en helt ny undersøgelse fra Destination Limfjorden et godt bud på. Undersøgelsen har til formål at tage temperaturen på 15 turistaktørers arbejde med og tanker om bæredygtighed.

En af Destination Limfjordens vigtigste opgaver er at understøtte turismeaktørerne i at drive en sund forretning. For at kunne det, er der brug for viden og feedback fra destinationens aktører, som gør det muligt at tilrettelægge tilbud, der passer til aktørernes behov og markedets efterspørgsel.   

Tidens trend peger sammen med en række analyser på, at bæredygtighed bliver vigtigere både på samfundsplan og på individniveau. Gæsterne forventer kort sagt i stigende grad, at turistaktørerne også tager ansvar for at skabe en mere bæredygtig fremtid. Undersøgelsen giver konkret viden om, hvilke barrierer aktørerne oplever, hvilke initiativer de allerede har taget, og hvad de har brug for hjælp til,” fortæller destinationsdirektør Kristina L. Schjøtt.

Aktørernes motivation er både økonomisk gevinst og moralsk

Lektor Henrik Sølvbjerg Pahus fra Dania Erhvervsakademi har læst undersøgelsens resultater og han udtaler: ”Det er lidt overraskende, at langt de fleste respondenter ikke kun ser bæredygtige tiltag som noget der handler om deres forretningsmodel. En stor del angav faktisk også, at de følte en moralsk forpligtigelse til at arbejde hen imod en mere bæredygtig forretningsmodel. Samlet set antyder virksomhedernes svar, at lysten og viljen er til stede, men at det i høj grad også handler om, at synliggøre den værdiskabelse som opnås

Undersøgelsen viser, at de to største motivationsfaktorer for at arbejde med bæredygtighed, ligger i at opnå økonomiske gevinster og i at beskytte klimaet og miljøet. 

67 % svarer, at formålet med at arbejde med bæredygtighed er økonomisk gevinst ved fx at minimere spild og reducere energiforbruget. Samtidig siger 60 %, at formålet med at arbejde med bæredygtighed er at være mere beskyttende over for klimaet og miljøet.

Barrierer for den grønne omstilling

På spørgsmålet om de vigtigste barrierer i forhold til at kunne øge bæredygtige forretningsløsninger i virksomheden svarer aktørerne overvejende, at:

  • Den økonomiske gevinst er for lille, og at det ikke er vigtigt for kunderne.
  • Det er manglende interne ressourcer, penge og kompetencer, der holder dem tilbage.
  • De mangler specialister eller rådgivning udefra til at blive hjulpet i gang.

Turismeaktørerne ønsker mere viden

Når aktørerne skal svare på, hvilke typer af viden inden for bæredygtighed, de har mest brug for, så fortæller de, at de primært efterspørger viden i form af:

  • Sparring om konkrete tiltag.
  • Screening af virksomheden, herunder hjælp til at finde ud af, hvor man skal starte og fokusere.
  • Inspiration.

Investeringslysten er der

Næsten tre ud af fire forventer i stigende grad at investere i bæredygtige løsninger. 11 ud af 15 virksomheder har svaret, at de i stigende grad forventer at investere i bæredygtige forretningsløsninger indenfor de næste 1-2 år.

Over halvdelen har allerede fokus på udviklingstiltag og teknologier, der bidrager til miljøvenlige eller bæredygtige processer som f.eks. digital gæsteservice eller automatiseringsværktøjer. Til gengæld er det kun 2 ud af 15, der i høj grad eller meget høj grad benytter intelligente eller digitale løsninger for at reducere spild og CO2-forbrug, fx måling af madspild, optimering af vandforbrug, energistyring og logistik.

Aktørerne kan se frem til hjælp efter sæsonen

Bæredygtighedskonsulent Bo B. Immersen, der har lavet undersøgelsen, fortæller ”Resultaterne skal helt konkret bruges til at forme et tilbud til destinationens aktører. Vi vil hjælpe dem godt på vej med deres grønne omstilling, så de kan mindske deres forbrug og udgifter til bl.a. el, vand og varme og samtidig forbedre deres konkurrenceevne. På viden fra undersøgelsen og med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skræddersyer vi målrettede forløb, som virksomhederne kan deltage på i efteråret.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i foråret 2022. De 15 respondenter er fra Skive, Struer og Morsø Kommuner, som repræsenterer et bredt udsnit af branchen, hvor der både er svar fra hoteller, campingpladser, attraktioner, spisesteder, samt B&B og feriehusudlejning. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse.

Spørgeskemaet kan ses her. Kontakt Destination Limfjorden for at få tilsendt alle undersøgelsens svar i anonymiseret form.

 

Undersøgelsen er en del af projektet ”SOS Limfjord”, som har opnået støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.

For nærmere information

Projektet er støttet af

Image removed.