Møde ved computer

Destination Limfjorden afholdte Turisme Kick-Off for turismeerhvervet

23.10.2020
Forfatter: Maja Overgaard Jordal
Foto: Unsplash

Destination Limfjorden afholdte Kick Off for turismeerhvervet i de tre kommuner Morsø, Struer og Skive. Det skulle have været et fysisk møde, hvor netværket i mellem aktørerne skulle sparkes i gang. Grundet stigninger i smittetal, blev arrangementet dog afholdt online. 

Det nye destinationssamarbejde i Struer, Skive og Morsø Kommune har ikke ligget på den lade side, siden vi gik i gang i sommers. Vi har arbejdet på højtryk for at sikre den bedst mulige start for samarbejdet, og derfor er vi nu klar til at løfte sløret for:

  • Vores strategiske ramme for arbejdet de næste år
  • Det nye brand og den nye brandfortælling for Destination Limfjorden
  • Projektet ”SOS Destination Limfjorden”, hvor I turismeaktører gratis kan komme i udviklingsforløb og netværk for at styrke jeres forretning og geare den til nye virkelighed

På mødet gennemgik Destinationsdirektør Kristina Lehmann Schjøtt processen bag strategi- og brandingarbejdet og fremlagde udkastet til den strategiske ramme. 

”Det var en meget speciel oplevelse, at præsenterer arbejdet online, ikke mindst fordi interaktionen med deltagerne ikke er den samme over en skærm, som hvis de havde været der fysisk. På trods af det, fik vi mange flere tilmeldinger efter at arrangementet var gjort online, det vil sige, vi kunne dele det med endnu flere”, fortæller Kristina Lehmann Schjøtt.

Brand, brandimage og det kommende logo blev præsenteret af Henrik Koch fra Related, der også tidligere har spillet en rolle omkring Limfjorden, da de helt tilbage i 2013 udarbejdede målgruppeanalyser, brandimage, mv. til det der senere blev til Enjoy Limfjorden. 

”Det har vært vigtigt for os at involvere både erhvervet, aktørerne og kommunerne i denne proces, hvorfor vi startede med at interviewede aktører fra området. Dels for at hente empiri til strategi- og brandingprocessen, men også for at møde aktørerne og skabe en relation til dem. Derudover var det også et mål for os, at få aktørerne til at deltage i vores SOS Limfjorden projekt, hvor vi har fået bevilliget midler fra Erhvervsfremmebestyrelsen til produkt- og forretningsudvikling”, siger Kristina Lehmann Schjøtt.

Der var tilmeldt over 80 deltagere til det online møde, og der er skabt grobund for det kommende samarbejde. Brandet kommer til at bygge på Limfjordens unikke styrkepositioner:

  • Limfjordens oplevelser på, i og ved fjorden
  • Limfjordens mad og gastronomi
  • Limfjordens kultur og natur

Destinationen glæder sig til samarbejdet og til at styrke den fælles kernefortælling.

For nærmere information