Vandring, Par, Mors, Limfjorden

Destination Limfjorden sætter handling bag visionen om at blive en af Danmarks mest bæredygtige destinationer.

16.9.2021
Foto: Destination Limfjorden

Bæredygtighed er højt på dagsorden i turismen, ligesom i resten af samfundet. Der er en større og større erkendelse af, at den måde vi lever på i dag, ikke er fremtidssikret. Vi er nødsaget til at finde nye løsninger på at opfylde vores behov.

Bæredygtighed er højt på dagsorden i turismen, ligesom i resten af samfundet. Der er en større og større erkendelse af, at den måde vi lever på i dag, ikke er fremtidssikret. Vi er nødsaget til at finde nye løsninger på at opfylde vores behov, og det får også indflydelse på måden, vi holder ferie på. Derfor har Destination Limfjorden nu lagt en ny strategi for bæredygtig destinationsudvikling.

En undersøgelse fra Epinion viser, at 58 % af gæsterne vil gøre deres fremtidige ferier mere bæredygtige. De er helt enig eller delvist enig i udsagnet "Jeg vil forsøge at gøre mine fremtidige ferier mere bæredygtige (fx i forhold til klima, miljø og bæredygtig lokal økonomi og udvikling)”. Endvidere viser undersøgelsen, at dem som er bekymrede for corona på ferien, også i høj grad er dem, som ønsker en bæredygtig ferie. Derfor er bæredygtig ferie ekstra aktuelt i disse år.

Destination Limfjorden har taget bestik af udviklingen, og bestyrelsen har netop godkendt en ny strategi for bæredygtig destinationsudvikling. Destinationsdirektøren Kristina Lehmann Schjøtt fortæller ”strategien sætter rammer og retning for, hvordan vi som destinationsselskab kan understøtte udviklingen af en bæredygtig feriedestination med et bredt udvalg af bæredygtige ferietilbud. Strategien er vores bud på, hvordan vi som destination kan arbejde med bæredygtig destinationsudvikling.

Strategien har seks forskellige indsatser, som samlet vil understøtte udviklingen og realiseringen af en bæredygtig destination:

  1. Grønne turistaktører
  2. Grønne turistprodukter- og oplevelser
  3. Grønne gæster
  4. Grønt destinationsselskab
  5. Grønt samarbejde og viden
  6. Grønne kommuner

Hele strategien kan læses på Destination Limfjordens hjemmeside.

Turistaktører får hjælp til deres grønne omstilling

Til at hjælpe turistaktørerne i deres grønne omstilling afholder Destination Limfjorden d. 12. okt. kl. 13.00 et kick-off for virksomheders grønne omstilling. Her får deltagerne på et online møde en række bud på, hvorfor den grønne omstilling er forretningsmæssigt interessant, og meteorolog Jesper Theilgaard giver et overblik over klimaforandringernes betydning, og hvad der forårsager den.

Destinationen Limfjorden har sammensat et program, hvor turistaktørerne kan vælge mellem fire tilbud, som vil øge aktørernes grønne attraktionskraft, og samtidig gøre dem mere konkurrencedygtige og langtidsholdbare. Projektkonsulent Bo Immersen uddyber “Vi ved godt, at aktørerne ikke er lige langt i deres grønne omstilling. Derfor tilbyder vi fire forskellige indgange til at løfte virksomhedernes bæredygtighedsniveau. De fire indsatser bygger oven på hinanden, men det er muligt at vælge det tilbud, som passer bedst til den enkeltes situation.”

De fire tilbud er:

  1. Grønne resultater her og nu
  2. Opnå systematiske forbedringer med miljøledelse
  3. Bliv klar til at søge om miljømærker
  4. Grøn frontløber

Du kan læse mere om Destination Limfjordens tilbud til turistaktørerne på Go Green flyeren. Destination Limfjorden har tidligere haft stor succes med at hjælpe turistaktørerne til en grønne omstilling, hvor Kristina Skøtt Pedersen, hotelchef på Tambohus Kro og Badehotel fortæller ”Green Limfjorden har været en god anledning til at komme på forkant med de miljøkrav, som hun føler sig overbevist om, at turisterne i stigende grad vil stille i fremtiden. Det gælder om hele tiden at sætte sig nye mål – på linje med gæsternes forventninger, og derfor har det været dejligt at få sparring og blive taget i hånden.”

Anette Jensen, Heltoften B&B ”Det har været rigtig godt, fordi det har været helt nede på jorden. I forvejen arbejder jeg rigtig meget med at mindske mit CO2-aftryk, blandt andet tørrer jeg altid mit vasketøj ude i vinden. Men jeg syntes, det kunne være interessant at se, hvor langt jeg kunne nå.”

Casper Frederiksen, Grand Hotel Struer ”Det har været en særlig gevinst at være med i Green Limfjorden. Det har givet mig en hjælp til at forstå de krav, der stilles til at opnå Green Key-mærket. Det har også været godt at få sparring omkring helt konkrete forbedringer, som at få gæsterne involveret i affaldssortering.”

Anette Stagstrup, Event4U ”Jeg manglede konkrete værktøjer til at handle mere bæredygtigt, og det har jeg fået. Jeg har lært at arbejde systematisk med miljøledelse. Alt er gennemgået fra bygningskontrol til rengøringsprocesser og andelen af økologiske indkøb.”

Tilbuddene gennemføres i projektet ”SOS Limfjorden”, der har modtaget støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

For nærmere information