Grand Hotel Struer, plus værelse

Fantastiske flotte overnatningstal for Destination Limfjorden

18.11.2021
Foto: Destination Limfjorden

Efter en hård periode med Covid19 i 2020 og starten af 2021, hvor turismebranchen har været præget af nedlukninger og restriktioner, vidste sommeren sig fra en helt anden side. Her begyndte turismebranchen rigtig at åben op igen og danskernes rejselyst til Limfjordslandet har været stor.

Samlet set er Destination Limfjorden vækstet med 13,6% på overnatninger sammenlignet med 2020 i perioden 01.01.21-01.10.21. Stigningen ses i alle tre kommuner, hvor Morsø kommune står for den største fremgang med 23,3%, som tildeles skyldes at Jesperhus Blomsterpark måtte holde lukket store dele af foråret 2020, udover at være øens største overnatningskapacitet er Jesperhus også med til at trække gæster til andre dele af overnatningssektoren.

Derudover ses der også en stigning på 6,9% for Skive kommune og 2,1% for Struer kommune.

Destinationsdirektøren Kristina Lehmann Schjøtt fortæller. ”Vi er rigtig glade for at se, at vores overnatningstal er steget og kan næste ikke få armene ned. Vores aktører har meldt tilbage om, at de har haft en meget travl sæson, som har været mere spredt udover sommermånederne, og ligesom i 2020 har der været rigtig mange gæster i både august og september.”

Stigningen på overnatningstallene skyldes tildeles, at flere dansker har valgt at holde ferie i Destination Limfjorden, hvor der ses en stigning på 19,1% af danske turister i 2021. Her har deres foretrukken overnatningsformer især været campingpladser, hoteller og feriecenter. ”Det er så dejligt, at flere dansker har valgt at opleve, de skønne områder der findes i Limfjordslandet. Tallene stemmer også godt overens med det vi har hørt fra vores aktører, da der som noget nyt for vores område er set flere yngre børnefamilier især på campingpladser og unge par uden børn,” fortæller destinationsdirektøren Kristina Lehmann Schjøtt.

Derimod har der været et fald af udenlandske turister på 15,1%, som sandsynligvis skyldes, at mange udenlandske turister har valgt at holde ferie i hjemmelandet pga. usikkerhed omkring Covid-19 og rejseregler. Derfor har Destination Limfjorden også de seneste måneder været på flere udenlandske turoperatør workshop i både Tyskland og Norge, for at skabe mere opmærksomhed og fortælle om hvilke skjulte skatte og oplevelser der findes i Limfjordslandet. Destinationsdirektøren Kristina Lehmann Schjøtt fortæller. ”I øjeblikket er vi i gang med at planlægge vores marketingsaktiviteter for det næste år. Her vil vi stadig have det største fokus på, at få flere danske turister til Limfjordsområdet. Vi vil dog også have et fokus på de udenlandske nærmarkeder, hvor vi også har været i kontakt med flere af VisitDenmark markedskontorer, for at koordinere indsatsen med at få flere udenlandske turister til Limfjordslandet.

For nærmere information