Toppen af Hanklit-solnedgang

Ny dataplatform skal kortlægge turisternes købsvaner

1.8.2022
Foto: Destination Limfjorden

Hvilke is spiser tyskerne, hvor mange rundstykker købes hver dag og hvornår skal toiletterne gøres rent? Disse spørgsmål samt mange flere vil en ny databaserede oplevelsesplatform hjælpe med at svare på og gøre det nemmere for turisterhvervet.

Hvilke is spiser tyskerne og hvornår skal toiletterne gøres rent? Disse spørgsmål vil den nye databaserede oplevelsesklynge hjælpe med at svare på. Den databaserede oplevelsesplatform er et projekt udviklet af Dansk Kyst og natur turisme, VisitDenmark og Vestkystdestinationerne, som Destination Limfjorden nu også har fået midler til at deltage i, så vi I fællesskab kan hjælpe hinanden med at skabe en bedre turistoplevelse i Danmark. 

Destination Limfjorden har fået midlerne af Erhvervsstyrelsen til at bygge videre på den databaserede oplevelsesklynge. Her skal oplevelsesklyngen hjælpe turismeaktører, kommuner og erhvervet med at få en bedre forståelse af turisternes adfærd og forbrug, så der fremover kan laves flere målrettet tiltag til turisterne.

Det var i 2020 at Dansk Kyst og Naturturisme, VisitDenmark og de danske Vestkystdestinationer påbegyndte projektet om at styrke digitalisering og udnyttelse af data i et dansk turismeperspektiv. Projektet blev navngivet ”Destination Digital” der startede som et pilotstudie på Rømø, hvor en række lokale turismeaktører delte deres data, hvilket blev suppleret med offentlige data om turistadfærd. Formålet var at skabe en fælles forståelse af turisternes adfærd, så den enkelt virksomhed vil få bedre vilkår til at drive deres forretning, samt landets turister vil få de bedste muligheder. Projekt gik udover alle forventninger. Derfor udbredes det ud til flere destinationer med støtte fra Dansk Erhvervsfremmebestyrelse. 

Destination Limfjordens direktør Kristina L. Schjøtt fortæller. ”Der ligger et kæmpe potentielle i at se nærmere på turisternes adfærd. Vi lever i en digital verden, så det er et område som kan og skal bruges meget mere. Her kan der nemlig indsamles en masse brugbart materiale, så vi får en meget bedre forståelse af hvor og hvornår vi skal gøre en ekstra indsats. Det er ikke noget der kun gælder hos os, men også ude hos de lokale aktører, så vi bedre kan fremtidssikre dansk turisme.”

Den databaserede oplevelsesklynge vil derfor blive udbredt til virksomhederne i Skive, Struer og Morsø kommuner, både med en kortsigtet her-og-nu-indsats og en længerevarende indsats. Her vil den ene del af indsatsen være at udvikle et "destinations dashboard". "Destinations dashboard" skal være stedet, hvor data på tværs af interessenter i destinationen skaber fælles standarder til afsæt for fremtidig udvikling og benchmark på tværs af baggrunde, hvilket danner et kvalificeret datagrundlag for fremtidige forandringer. Den anden del af projektet handler om at få opstartet et turismeakademi. Turismeakademiet er en videreudvikling på et tidligere projekt i Destination Limfjorden, hvor der har været arbejdet en del med et moderne gæsteservicekoncept.


Udviklingskonsulent Tanja Bonde fortæller. ”Gæsteservice er en del af destinationsselskabets betydeligste opgaver på højde med marketing og forretningsudvikling. Gæsteservice er nemlig vores fornemmeste mulighed for at påvirke gæsternes valg før, under og efter de besøger vores dejlige område. Gæsteservice er den indsats, vi gør for at hjælpe vores gæster, når de besøger Limfjordslandet, både fysisk og digitalt.”

Destination Limfjorden vil kontakte turismeaktører og præsenterer projektet både gennem individuelle samtaler og udviklingsforløb. Derudover vil uddannelsesinstitutioner og nationale partnere også blive involveret. Dermed skal fællesskabet hjælpe alle interessenter med at skabe de bedste rammer for hinanden og kunne give den bedste ferieoplevelse for områdets turister.

Tanja Bonde, Destination Limfjorden
For nærmere information

Manager – Netværk og Partnerskaber

tabo@destinationlimfjorden.dk