Mors, Sallingsundbroen, Båd, Limfjorden

NYT UDBUD: ”Længe leve Sallingsund”

7.7.2023
Forfatter: Maja Overgaard Jordal
Foto: Destination Limfjorden

Destination Limfjorden annoncerer hermed et nyt udbud vedrørende udviklingen af en strategisk-fysisk udviklingsplan for natur- og outdoorområderne ved Sallingsund. Denne plan udgør en afgørende del af det ambitiøse projekt 'Bæredygtig udvikling af outdoor-turisme'.

Denne plan udgør en afgørende del af det ambitiøse projekt 'Bæredygtig udvikling af outdoor-turisme', som sigter mod at realisere de bæredygtige potentialer for outdoor-turismen i Danmark, med særligt fokus på strategisk-fysisk planlægning og besøgsstyring i udvalgte naturområder.

Formålet med dette udbud er at identificere en kompetent og erfaren partner til at udarbejde en omfattende strategisk-fysisk udviklingsplan for Sallingsund. Planen skal skabe grundlaget for en bæredygtig udvikling af områdets natur- og outdoor-områder og samtidig understøtte turismeerhvervet i området.

Interesserede tilbudsgivere opfordres til at indsende deres tilbud senest den 18. august 2023 kl. 12.00. Det fulde udbudsmateriale kan findes på Destination Limfjordens og Dansk Kyst- og Naturturismes hjemmesider samt hos Skive Kommune og Morsø Kommune.

Destination Limfjorden er engageret i en bred vifte af projekter, der alle har til formål at støtte turismevirksomhederne og fremme turismeudviklingen i kommunerne Morsø, Struer og Skive. Disse projekter omfatter produktudvikling, markedsføring, digitalisering og bæredygtig omstilling, der til gavn for erhvervslivet, borgerne og turisterne.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Sallingsund vil være en stor del af vores indsats for at fremme turismen i området og udnytte potentialet for outdoor-aktiviteter på en bæredygtig måde. Vi ser frem til at samarbejde med en dygtig og visionær partner, der kan bidrage med ekspertise og innovation”, siger destinationsdirektør Kristina Lehmann Schjøtt.

Du kan læse mere om projektet her: Udbud Længe leve Sallingsund (kystognaturturisme.dk)

For mere information