Shelter

Projekt: Danske naturnætter

Foto: RAISFOTO

Formålet med NATURNÆTTER er at udfolde naturovernatning som en ny og mere tilgængelig niche i Danmarks kyst og naturturisme.

NATURNÆTTER er et projekt med fokus på at fremme udviklingen af nye overnatningsformer i naturen.

NATURNÆTTER vil bidrage til en gennemgribende transformation af centrale overnatningstilbud, understøtte nye typologier og koncepter, undersøge nye målgrupper og salgsplatforme - og øge kendskab og præference for naturnær overnatning. På den måde vil NATURNÆTTER bidrage til flere overnatninger, øget omsætning og jobskabelse hos turismeerhvervet. 

Naturnætter består af fire spor:

  • SPOR 1 – TRANSFORMATION: Denne indsats vil gennem en række fokuserede og virksomhedsnære forløb arbejde med transformation af eksisterende naturnære overnatningssteder mod at være markedsrelevante bæredygtige overnatningsformer.
  • SPOR 2 - NYE TYPOLOGIER: Denne indsats vil med afsæt i virksomhedscases undersøge udviklingsmuligheder og rammevilkår for etablering af nye typologier i kyst- og naturturismen. output vil være et katalog, der synliggør udviklingsmuligheder, best practice samt eventuelle barrierer.
  • SPOR 3 - PLATFORM OG ANALYSE: Målgruppeanalyse samt kortlægning og test af salg af naturnær overnatningskapacitet på udvalgte platforme.
  • SPOR 4 - STÆRK OUTDOOR FORTÆLLING: Videreudvikle og styrke fortællingen om Danmark som en attraktiv og bæredygtig outdoor-destination - med særlig fokus på overnatningstilbud, kortferie og sæsonforlængelse. Output vil være contentproduktion og markedsføringskampagne på marked Tyskland.
Fur by night

Foto:Ruslan Merzlyakov

Samarbejdspartnere
VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, 

Bevillingsgiver
Databaseret oplevelsesklynge er støttet af: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Tidsperiode
Projektet løber fra 1. april 2022 – 31. august 2024

Projektleder