Mors, Sallingsundbroen, Båd, Limfjorden

Projekt: Længe leve Sallingsund

Foto: Destination Limfjorden

Projektet "Længe leve Sallingsund" har til formål at lave en strategisk-fysisk udviklingsplan for natur- og outdoorområderne ved Sallingsund. Denne plan udgør en afgørende del af det ambitiøse projekt 'Bæredygtig udvikling af outdoor-turisme'.

Denne plan udgør en afgørende del af det ambitiøse projekt 'Bæredygtig udvikling af outdoor-turisme', som sigter mod at realisere de bæredygtige potentialer for outdoor-turismen i Danmark, med særligt fokus på strategisk-fysisk planlægning og besøgsstyring i udvalgte naturområder.

Formålet med dette udbud er at identificere en kompetent og erfaren partner til at udarbejde en omfattende strategisk-fysisk udviklingsplan for Sallingsund. Planen skal skabe grundlaget for en bæredygtig udvikling af områdets natur- og outdoor-områder og samtidig understøtte turismeerhvervet i området.

Destination Limfjorden er engageret i en bred vifte af projekter, der alle har til formål at støtte turismevirksomhederne og fremme turismeudviklingen i kommunerne Morsø, Struer og Skive. Disse projekter omfatter produktudvikling, markedsføring, digitalisering og bæredygtig omstilling, der til gavn for erhvervslivet, borgerne og turisterne.

Samarbejdspartnere
Projektet er lavet i samarbejde med Morsø Kommune, Skive Kommune, Dansk Kyst- og Naturturisme og Destination Limfjorden.

Bevillingsgiver
 

Tidsperiode
Projektet løber fra 1. september 2023 – 31. maj 2024

Maja Overgaard Jordal, Destination Limfjorden
Projektleder

Manager – Projekter og Udvikling

mbjo@destinationlimfjorden.dk