Førstehjælpskasse

SOS Limfjorden

Foto: Destination Limfjorden

Deltag i et eller flere udviklingsprojekter under projektprogrammet SOS LIMFJORDEN.

Programmets nøgleord er: Forretningsudvikling, Netværk, Oplevelsesudvikling, Bæredygtig turisme, Kompetenceudvikling og 1:1 sparring.

SOS LIMFJORDEN 

Start, Overlevelse og Samarbejde i turismeerhvervet. 

COVID-19 har sat mange danske turismevirksomheder i en svær situation. Derfor er COVID-krisen en god anledning til refleksion og produktudvikling i egen virksomhed og i netværk på tværs af virksomhederne i Destination Limfjorden.

Gennem workshops, netværksmøder og individuel sparring, understøtter vi din udviklingsproces og forretningsudvikling med udgangspunkt i gæsternes behov på kort og længere sigt. Projektet er målrettet udviklings- og vækstparate turismeaktører, og gennemføres frem til efteråret 2022.

Se aktuelle tilbud og forløb i SOS Limfjorden under "Aktuelle arrangementer".

GRØNNE TURISTAKTØRER

Få hjælp og støtte til:

 • Konkrete forbedringer knyttet til jeres drift eller produkter
 • Miljømærkning som fx Green Key
 • Kommunikation af jeres bæredygtighed

Læs om fire aktuelle grønne tilbud her

Kontakt projektkonsulen Bo Immersen for yderligere oplysninger på bbim@destinationlimfjorden.dk eller 51948802.

 

Spil dig til en grønne virksomhed 

Destination Limfjorden har lavet et nyt spil, der inddrager alle personalegrupper i arbejdet med at blive mere miljøvenlig. Det grønne spil indeholder en række spørgsmålskort, som træner spillerens:

 • Evne til at træffe bedre miljømæssige valg i hverdagen.
 • Grønne værtskabskompetencer, så spilleren er forberedt på at håndtere situationer, hvor gæster stiller spørgsmål om miljø.

Destinationens turistaktører kan få spillet ved henvendelse til sekretariatet i Nykøbing Mors.

Hent intro til spillet - Hent spørgsmålskort

BEDRE BUNDLINJE GENNEM GRØN PRAKSIS efterår 2022

Materialer fra arrangement på Limfjordens Hus den 31. okt. 22:

 

Det koster ikke penge at deltage

Det koster ikke penge for turistaktører, der er partner med Destination Limfjorden. Til gengæld er det et krav, at deltagerne medfinansierer med deres tid.

SOS Limfjorden har opnået tilsagn om støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler. Den øvrige finansiering skal projektets partnere, herunder projektdeltagerne dække ved timeforbrug. Det betyder, at projektdeltagere skal registrere deres timer i projektet og aflevere timeskemaerne sammen med løndokumentation til projektejeren Destination Limfjorden, som indberetter oplysningerne til Erhvervsstyrelsen.

Alle deltagere bliver automatisk økonomisk partner i projektet, og projektdeltagere skal aflevere følgende dokumentation:

 • De minimis erklæring (Afleveres til projektejer ved opstart).  
 • Timeregistreringsskema (Afleveres til Destination Limfjorden hver 2. måned). Projektdeltagere skal bruge timer i projektet svarende til minimum 11.000 kr.(beregnes ved at gange antal timer brugt i projektet med timelønnen)
   
 • Kopi af lønseddel (Efter 19. maj 2021 er der ikke krav om aflevering af lønseddel)
 • Partnererklæring (Efter 19. maj 2021 er der ikke krav om partnererklæring)
   
 • Projektejer skal give dig som projektpartner en underretning om indsamling af personoplysninger, som viser, hvordan vi behandler modtagne oplysninger. Vi har derfor samlet informationerne til deltagere i denne Data Protection Notice.

Projektet er støttet af: 

 

Tidligere gennemførte forløb: