Turismeakademi

Initiativet "Turismeakademi" er en del af projektet Databaseret Oplevelsesklynge og du kan læse mere om tankerne bag 'Turismeakademiet' her.

Turismeakademiet skal hjælpe aktørerne til at udføre bedre gæsteservice. Gæsteservice er en del af vores betydeligste opgaver, på højde med marketing og forretningsudvikling. Gæsteservice er nemlig vores mulighed for at påvirke gæsternes valg før, under og efter de besøger vores dejlig område. Gæsteservice er den indsats, vi gør for at hjælpe vores gæster, når de besøger os i Destination Limfjorden, både fysisk og digitalt.

Måden hvorpå vi hjælper vores aktører til at udføre bedre gæsteservice, er ved at opkvalificere aktørerne løbende (både ejere og medarbejdere) i forhold til kompetencer og viden. Udover arbejdet med kompetencer og viden, oplever vi også et ønske hos aktørerne om et øget kendskab til deres egen ”baghave”. Mange aktører har kun kendskab til virksomheder i nærheden af egen adresse og få udvalgte fyrtårne. Ønsket er derfor at understøtte dette ønske fremadrettet, og at aktørerne opnår et bredt kendskab til de mange gode tilbud i vores område.

Værktøjerne er møder, workshops og Akademi-udflugter, hvor vi besøger hinanden på kryds og tværs af destinationen. Herudover arbejder vi med forskellige ideer til intern kommunikation til aktørerne for at holde dem opdateret løbende samt øge deres kendskab.

En vigtig rolle Akademiet også skal spille handler om at hjælpe aktørerne med løbende at informere deres personale omkring muligheder i vores område. Mange af aktørerne har høj medarbejderudskiftning, så denne indsats skal være løbende, når vi ønsker, at medarbejderne skal være nøglepersoner i vores gæsteservice. Vi undersøger hvordan der kan tilbydes fælles træning af medarbejdere, informationsmateriale til frontpersonale m.m. 

Tanja Bonde, Destination Limfjorden
Vil du vide mere, så kontakt mig

Manager – Netværk og Partnerskaber

tabo@destinationlimfjorden.dk

Logo, DK Erhvervsfremmebestyrelse