©  Foto:

æ Beeshus - Ny Spøttrup

Et Beeshus var en lille læstald, hvor kreaturerne kunne søge ly, når insekterne bed. Når de løber afsted i samlet flok, siger man på jysk at de "bisser". Deraf navnet Beeshus. I dag er kun få bevaret. En af dem er er en del af den fredede studegård Ny Spøttrup på Salling. Gården blev bygget i 1870 af Spøttrup Borgs ejer, Niels Brejnholt, der stammede fra en berømst slægt af studehandlere og studeavlere.

i 2013 tog gårdens ejer Marianne Lindsmann initiativ til at redde æ Beeshus fra ruin. Med støtte fra en række fonde er den historiske bygning blevet renovceret og bevaret som en del af historien om studeavlen og studehandlerne på Salling og Mors, ja hele Vestjylland i 1800-tallet.

I 2014 blev æ Beeshus åbnet for gæster. Der er skilte fra Heden. Man kan gå, cykle eller køre i bil dertil. Der er borde, bænke, og besøget er gratis. Men det er ikke et gratis shelter til overnatning. Desuden skal æ Beeshus bruges i forbindelse med de øvrige aktiviteter på Ny Spøttrup. Gårdens ejer arrangerer rundvisninger og foredrag på studegården og samarbejder med lokale foreninger og ildsjæle om kurser og arrangementer, der bl.a. byder på naturoplevelser og naturforståelse, kunst og musik. Da Rødding er Æblets By, vil æbler indgå som tema i mange af aktiviteterne.

I nærheden ligger Ginnerup Plantage med jættestuen, og ved Nymølle er der badestrand samt toiletter og shelter med bålplads til fri afbenyttelse.