Gå til indhold
©  Foto:

Agerø

Agerø er verdenskendt for sin bestand af rastende lysbugede knortegæs, men der venter også andre spændende naturoplevelser i Agerøs storslåede natur.

Forår og sommer:
Fra marts til sidst i maj raster hjejler i tusindtal på engene, og i samme periode topper antallet af lysbugede knortegæs med ca. 4.500 fugle. Fra midt i maj trækker de ligesom hjejlerne nordpå for at yngle. Fugle som strandskade, vibe, klyde og havtern har nu travlt med at udruge æg og passe på unger.

Efterår og vinter:
På det lave vand rundt om Agerø raster store flokke af ænder, med pibeanden som talrigeste art. De højnordiske vadefugle, som har rastet i området siden slutningen af juli, forlader nu landet, for i november at blive afløst af de lysbugede knortegæs.

På øen er der også en lille kirke og et fugleskjul. Folder over Agerø kan fås på Morsø Turistbureau.


 

Få mere inspiration her: