©  Foto:

Brokholm Sø 1,3 km

Brokholm sø

Brokholm sø er et genskabt naturområde der sammen med det nærliggende engområde, stod færdig i 1999.

Du kan vandre langs østsiden af søen eller i det nærliggende skovområde.

Der forefindes offentligt handicaptoilet, grillplads, bålhytte samt handicap-venlig sti til søen. Godkendt for kørestolsbrugere.

P: Brokholm Naturcenter (N 56° 43.420', E 9° 5.558')
L: 1,3 km
Ingen markering

Brokholm sø 1,3 km

Brokholm sø er et genskabt naturområde der sammen med det nærliggende engområde, stod færdig i 1999.

Vandreture

Ved søen er det gamle pumpehus indrettet til fugleobservationstårn, der er vandrestier på et stykke af østbredden til en udsigts- og rasteplads.

I skovområdet er der yderligere afmærket vandreruter og ridestier.

Der er tre p-pladser – den ene har en hyggelig grillplads.  Ved naturcentret er en primitiv lejrplads, samt en udstilling om stedets kulturhistorie.

Søen

Søen er med sine ca. 83 ha og ca. 2 m max dybde, en relativt lav sø der med store flade områder er et yndet tilholdssted for både trækkende og ynglende vand- og vadefugle.
Derudover virker den desuden som et værdifuldt filter for næringsstofferne før udløbet i Hinderup Å og endeligt i Limfjorden.

Mosen

Et af de væsentligste tilløb til søen kommer fra Gåsemosen, som er et gammelt tørvegravningsområde. Staten ejer nu ca. 2/3 af mosen eller ca. 38 ha. Den udgør også et værdifuldt naturområde, som er grundlag for andre fugle- og dyrearter.

Havbjerg Skov

Da forhandlingerne om søgenopretningen startede, blev der fra lokalt hold udtrykt ønske om at få den suppleret med et skovanlæg på højdedraget øst for søen. Dette er nu tilplantet med løv- og nåletræer i forskellige blandingsforhold tilpasset de forskellige jordtyper.


Det samlede område udgør nu en enestående naturlokalitet.

Det skovfattige Salling har fået en skov, og sammen med søen, mosen og det omgivende landbrugsland er der skabt en biotop, som rummer en rig variation af dyr, planter og insekter.

Fortidsminder

Området har været beboet siden oldtiden. Under tilplantningen af skoven blev der konstateret talrige spor efter oldtidsbebyggelser – stolpehuller og hustomter. I søen blev der udgravet en bebyggelse – en vandmølle fra middelalderen på den såkaldte borgbanke ved søens udløb i Hinnerup Å.


P: Brokholm Naturcenter (N 56° 43.420', E 9° 5.558')
L: 1,3 km
Ingen markering

 

Turforslag på 5 km: