©  Foto:

Eskjær Gods

Eskjær er en meget gammel hovedgård, der nævnes i historien allerede i 1328. I slutningen af 1800-tallet blev hovedbygningens midterfløj gennemrestaureret og forsynet med tårnmur, alle avlsbygninger blev genopført, og skoven genplantet med bøg og ask.
I dag er godset ejet af Vibeke og Birger Schütte, og hovedgården drives i dag med svineproduktion og planteavl.

Læs mere om godset her: http://www.eskjaer-hovedgaard.dk/