©  Foto:

Fiskeplads | Ejsingstrand ved Nygård Hage

Et af Limfjordens absolutte hotspots hvad angår fiskeri efter havørreder. Her fanges jævnligt større fisk. Lavvandede holme, muslingebanker og dybe render og badekar gør pladsen særdeles spændende. De høje klinter bidrager til pladsens charme. Pladsen fisker godt året rundt, men bedst forår, efterår og vinter. Om sommeren er de mørke timer bedst. Parkering på offentlig p-plads for enden af Hulvej, hvorfra der er sti til vandet.