©  Foto:

Fiskeplads | Fur Nordvest

Den Nordvestlige del af Fur byder på en fantastisk kyststrækning til havørredfiskeri. Den varierede bund af ler, sand og sten, de stejle molerskrænter, der rejser sig tæt på vandkanten og et ofte stort antal fisk, gør pladsen enestående. Hele den nordlige kyststrækning på Fur er følsom over for pålandsvind, da leret slemmes op, så vandet bliver for uklart til at fiske.

Pladsen fisker bedst, når vandstanden i fjorden er over normal. Ved højvande skal du vade med forsigtighed, da vandet lokalt bliver dybt helt inde under skrænterne. Fra Svenskerhulen i øst til Store Knudshoved i vest er strækningen på knap 5 km.

Moleret i Danmark er 55 millioner år gammelt og indeholder et stort antal fossiler fra fisk til fugle, så hold øjnene åbne, når du går på stranden - måske er du heldig at få en anderledes fangst med hjem. Fra toppen af klinten er der en storslået udsigt over Limfjorden, Fur, Livø, Mors, Salling, Himmerland og Hanherred.

I efteråret 2015 blev tre udsigtsplatforme på toppen af Knudeklint indviet. Molerskrænterne er i øvrigt på kandidatlisten til UNESCO's Verdensarv.

Parkering ved Svenskerhulen (øst) ved Rødstenvej 1 eller Store Knudshoved (nord) på P-plads ved Fur Bryghus. Fra begge P-pladser er der adgang til pladsen via stranden.