©  Foto:

Fiskeplads | Jelse Odde

Jelse Odde rager dragende op mellem Skive Fjord og Lovns Bredning, og her kommer du på kastehold af de mange fisk, der søger op i Karup Å., Lerkenfeld, Simested, Skals Å m.fl. Fisker du helt ude på odden, kan du skiftevis kaste i Skive Fjord og Lovns Bredning. Det bedste fiskeri opleves ofte ved bunden af odden og ikke ude på spidsen. Vanddybden er størst og bunden mest varieret, med sten og muslingerev og ålegræs, øst for odden men begge sider holder fisk. Den vestlige side bliver specielt god, når fjordens vandstand er over normal. Parkering på offentlig P-plads for enden af Jelsevej, hvor der også er toiletbygning.