©  Foto:

Fiskeplads | Louns

Øverst i Louns Bredning findes denne kystplads, som fisker godt hele året. Lige øst for pladsen ligger Lerkenfeld Å, hvor der hvert efterår er stor opgang af havørreder. Bunden er overvejende sandet, men med fin variation i form af grus, sten og ålegræs. Vandstanden er generelt lav, og pladsen fisker bedst, når fjordens vandstand er over normal. Parkering i Louns på stor plæne lige ved vandet, overfor Torpvej 20.