©  Foto:

Fiskeplads | Sundsøre

Super spændende plads med stor variation. Den lange tange, der strækker sig mod Hvalpsund, giver unik mulighed for at fiske på trækkende fisk til de mange vandløb der løber ud i Skive Fjord, Hjarbæk Fjord, og Lovns Bredning. Yderst på tangen er der meget dybt vand tæt under land og til tider kraftig strøm. Bunden har en god variation af sand, sten, ålegræs og muslinger, som får fiskene til at gøre ophold og fouragere her. Du kan også fiske på begge sider af tangen. Ved Sundsøre må du ofte konkurrere med sælerne om at fange fisk. Parkering på Sundsøre Havn, Sundsørevej.