©  Foto:

Fiskeri ved Hanklit

En af de absolut smukkeste og bedste kystpladser i Danmark. Kysten er stenet, og du skal ikke kaste langt, før du er over dybt vand. Der fanges ofte pæne fisk på pladsen, og chancerne for at møde andre lystfiskerkollegaer er også stor. Med de op til 60 meter høje molerklinter tager Hanklit brodden af selv den værste østenvind. Specielt strækningen nord for Hanklit er kendt for sit fiskeri, mens strækningen mod vest er undervurderet. Hele strækningen byder på en klassisk leopardbund. Obs. udvis agtpågivenhed ved færdsel langs de høje skrænter når vandstanden er høj. Molerskrænterne er desuden kendt for sine store forekomster af fossiler. Parkering på P-plads for enden af Hanklitvej .