©  Foto:

Fousing Kirke - Struer

Fousing Kirke - Struer

Lille smuk kvaderstenskirke fra ca. 1200 nær Klosterheden. Indviet til St. Katharina af Alexandria. Kirken har et lavt tårn med udvendig betjening af den ophængte klokke.

I koret ses en sjælden altertavle med sengotisk firgurgruppe. Kirken er senest restaureret i 1986-87. I 2005 åbnede man et afblændet vindue i korets nordvæg og indsatte en glasmosaik udarbejdet af kirkekunstneren Bodil Kaalund.