©  Foto:

Frederik VII´s Kanal og drejebroen

I Løgstør har vi noget så mærkeligt som en kanal kun få meter fra fjorden. Hvorfor nu det?

De lavvandede Løgstør Grunde havde i århundreder givet skibstrafikken problemer. Limfjorden var fra ca. 1100 – 1825 lukket mod vest ved Agger, og skibe der skulle fra den vestlige Limfjord var derfor nødsaget til at sejle forbi Løgstør for at komme ud af fjorden. ”Proppen” ved Løgstør blev til sidst så generende, at man besluttede at grave en kanal forbi grundene. Kanalen, der åbnede i 1856 - 1861 blev 4,4 km lang, ca. 25 meter bred og 3 meter dyb. Adskillige hundrede skibe passerede hvert år kanalen og i slutningen af 1800-tallet var man oppe på knap 3.000 fartøjer pr. år. Efter skabelsen af en sejlrende gennem Løgstør Grunde, lukkede man i 1913 kanalen for skibstrafik, men besluttede dog at bevare den af kulturhistoriske årsager. Kanalen blev fredet i 1958. Hør hele den spændende historie om Frederik VII’s Kanal på guidede sejlture på kanalen i juli og august. Se mere på www.limfjordsmuseet.dk 

Kanalfogedboligen - nu Limfjordsmuseet – blev opført i 1863 umiddelbart efter anlæggelsen af Frederik den VII’s Kanal i 1856-1861.

Her boede kanalens chef, kanalfogeden, samt broopsynsmanden med deres familier. I huset mod fjorden var der oprindeligt hestestald til de heste, der trak skibene ned ad kanalen. Efter kanalens lukning i 1913 blev husene anvendt til beboelse for Vandbygningsvæsnets ansatte indtil 1964-69, hvor Limfjordsmuseet flyttede ind. Med til det unikke kulturmiljø hører drejebroen, der er Danmarks ældste fungerende drejebro. Den ca. 25 tons tunge bro blev indviet sammen med kanalen og er efter flere restaureringer fuldt funktionsdygtig. Den kan drejes af blot en enkelt mand. Broen drejes i forbindelse med guidede sejlture på Frederik VII’s Kanal i juli og august. Se mere på: www.limfjordsmuseet.dk