©  Foto:

Fur Kirke

Fur Kirke

År 1166 bekræftede Viborgbispen, at domkapitlet godt 40 år tidligere modtog Sct. Mortens Kirke på Fur, og at overdragelsen skete under samtykke af kirkens grundlæggere Gutchi, Atte og Agi samt præsten Bo. Opført før 1126 hører kirken på Fur til de ældste på Skive-egnen.

De ældste dele af kirken, apsis, kor og det østlige af skibets nordvæg, er opført af Furs berømte Rødsten. I skibets nordvæg ses rester af en oprindelig vestgavl. Skibet er således blevet udvidet muligvis allerede i senromansk tid.

Tårn og våbenhus er senmiddelalderlige tilbygninger blandt andet opført af genanvendte granitkvadre. Tilmurede glamhuller afslører, at tårnet senere er forhøjet. Her er anvendt mursten.
På vestsiden af tårnet er indmuret et mandshoved hugget i granit. Det fortælles, at det skulle være til minde om en håndværker, der styrtede ned under byggeriet.

På kirkegården ses et mindesmærke over de søfolk, der endte deres dage på havet. Øens maritime fortid ses også inde i kirken i form af kirkeskibet fra 1870. Det er bygget af furboen Gravers Møller, der havde krydset de store verdenshave som bådsmand.

Indvendigt har kirken gennemgået store forandringer. I skibet er det svære bjælkeloft bevaret, i koret er det gennembrudt og erstattet af en muret hvælving.

Prædikestolen, der er fra omkring år 1615, blev omkring år 1900 flyttet til sin nuværende placering i skibets sydøstlige hjørne. Bag på prædikestolen sad oprindelig en tavle med præsternes navne siden reformationen. Tavlen, der fortsat bruges, hænger nu på skibets nordvæg.
Foran prædikestolen ses et par af de gamle stolebænke fra midten af 1600-årene. De øvrige stolebænke er fra omkring år 1900.

Alteret har sengotiske sidefløje med de 12 apostle. Alterets nuværende udseende skyldes en restaurering i 1949.
Maleriet af korsfæstelsen, der hænger over indgangen, er et midterparti fra altertavlen fra omkring 1870.

Den romanske døbefont er bland andet udsmykket med løve og drage, der kæmper om et lille menneske. Sådan skildrede man for knap 900 år siden kampen mellem det gode og det onde.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur

 

Kontakt

Kontakt eller se mere om Fur Kirke: Fur Kirke