©  Foto:

Galtrup Kirke

Galtrup Kirke har romansk kor og skib; oprindelig apsis nedrevet og tårn opført omkring 1500; våbenhus 1860. På kirkemueren ses adskillige stenhuggerfelter. Bemærkelsesværdige er dog især to romanske gravsten indmuret i tårnets sydmur. Alter af granit med en meget fin, stor monolitplade med skråkantprofil. I pladen er bevaret en helgengrav. Senmiddelalderligt krucifiks over korbuen. To brudstykker af kalkmalerier fra 1400-tallet.

Kirken er åben mandag - lørdag fra morgenringning til aftenringning.

Såfremt døren er låst, kan nøglen fås ved henvendelse til graveren eller i præstegården.