©  Foto:

Grundlovsmøde på Fur Museum

Grundlovsmøde på Fur

Onsdag den 5. juni 2019 kl. 14.00

Program:

Kl. 14.15 Velkomst ved museumsinspektør John Brinch Bertelsen på vegne af arrangørerne

                 Grundlovstale ved Hanne W. Tanvig, Landdistriktsforsker fra Københavns Universitet

Gratis adgang!

Fur Museum

Nederby 28, 7884 Fur

Siden 2004 har man på Fur markeret Grundlovsdagen med et arrangement, der tiltrækker rigtigt mange mennesker. Deltagerantallet svinger fra 60-70 til over 100. Det gør Grundlovsdagen på Fur til en af Skiveegnens bedst besøgte.

Gennem årene har talen været holdt af kendte politikere, organisationsfolk eller kulturpersonligheder. I år holdes talen af landdistriktsforsker Hanne W. Tanvig fra Københavns Universitet..

Efter Hanne Tanvigs tale er der fri snak, et par sange og samvær.

”Vi ser frem til en spændende tale”, siger John Brinch Bertelsen fra Fur Museum og fortsætter: ”Hanne Tanvig har i flere omgang arbejdet med Fur, og hun kan sætte det lokale i relief bedre end de fleste, for hun har som forsker et stort overblik i både teori og praksis over landdistriktsudvikling og hvilke tendenser, der rører sig rundt omkring. Da ordet jo er frit på en Grundlovsdag, så er vi spændte på, hvilke emner Hanne vil vende – men kom selv og hør”.

Kaffe og kage m.m. kan købes.

Alle er velkomne – der er fri adgang fra kl. 14.00! Arrangementet finder sted i museumshaven.

 

Arr.: Fur Museums Støtteforening, Fur Ø-Forening og Fur Museum.

For yderligere oplysninger om Grundlovsarrangementet kontakt venligst:

Museumsinspektør John Brinch Bertelsen

T: 9915 6933

E: jbbe@muserum.org