©  Foto:

Grynderup Sø

Grynderup Sø er nu genetableret efter at have været afvandet siden midten af 1800-tallet. Søen er 140 ha, og det samlede areal med enge m.m. er på 423 ha. Omkring søen er der anlagt fugletårne, bord/bænke, primitive overnatningssteder og en trækfærge i den nordlige ende. Grynderup Sø tiltrækker mange fugle, bl.a. mange ænder, gæs og svaner.