©  Foto:

Harre Bjerg - 4,8 km

Turen går langs stranden, gennem småskove, ad rester fra oksevejen, forbi en kirkeruin og en af Danmarks smukkest beliggende golfbaner.

Tur langs strand, skov og golfbaner, 4,8 km

Turen går langs stranden, gennem småskove, ad rester fra oksevejen, forbi en kirkeruin og en af Danmarks smukkest beliggende golfbaner.

 

Harre Vig
På højdedragene ved Harre Vig ligger adskillige gravhøje. I sløjfede høje er der fundet grave fra yngre stenalders enkeltgravskultur og dolktid samt fra bronzealderen. Området omkring Harre Vig er desuden med sin sparsomme bebyggelse, sin landskabelige variation og de mange registrerede fund velegnet til at belyse bebyggelsens udvikling gennem tiderne. Stranden ud for parkeringspladsen ved Harre Vig er velegnet til badning og er godkendt som Blå Flag strand. Ønsker man at fiske, er der gode muligheder i vigen. Når det er sæson, kan man være heldig at fange ål, hornfisk, sild og havørred. Desuden kan man overalt i Limfjorden samle muslinger og østers. Man kan roligt spise muslingerne fra fjorden. En tommelfingerregel siger dog, at muslingerne ikke bør spises i månederne maj, juni, juli og august. Langs stranden findes en del forskellige planter, bl.a. rejnfan og porse (snapseurter), snerle og rynket rose (hyben). Rynket rose breder sig desværre så voldsomt, at den gør kystnaturen fattigere på både flora og fauna.

Kapeldalen og Vor Frue Kirke
Hulvejen, som endnu er i brug og går under navnet Kapeldalen, blev i middelalderen brugt som studevej fra Pinen færgested og videre over Hjerk frem til Balling og Kjærgårdsholm. I Kapeldalen lå et romansk kapel "Vor Frue Kirke". Om kapellets tilblivelse fortælles: "En gang for mange år siden kom en umådelig rig adelig dame kørende ad den dybe hulvej vest for Harre by. Her kom hun i svær livsfare, og i sin nød anråbte hun Vorherre om bistand, og for ligesom at give bønnen mere vægt tilføjede hun et løfte om "at bygge et hus til Guds moders ære", ved den gamle hulvej. Vor Herre hjalp den fornemme dame, og hun holdt også sit løfte og byggede en kirke eller et kapel ved vejen ca. 300 meter før, denne når Harre Vig."

Harre Vig Golfklub
Harre Vig Golfklub blev med sponsorstøtte fra en række lokale virksomheder åbnet i august 1997. Golfbanen er nok en af Danmarks smukkest beliggende med udsigt over Harre Vig fra næsten samtlige huller. I forbindelse med etableringen af golfbanen skete en omfattende naturgenopretning med bl.a. frilægning af vandløb. Et stisystem gennem vildtvoksende skov og moseområder forbinder greens og teesteder. Man må gerne trave en tur og nyde naturen på golfbanen, man skal dog holde sig på stierne og passe på flyvende golfbolde.

Nausterne ved Harre Bjerg
Naust er et oldnordisk ord for skibsstade, et skur eller hus ved søen, hvori fartøjet står om vinteren. På stranden ligger to bådnauster som i 1958 blev undersøgt af Nationalmuseet og dateret til Vikingetiden eller tidlig Middelalder. Nausterne ses som to lange jordvolde, 0,5 meter høje og 28 meter lange med åbning ud mod fjorden. Skibene er formentligt trukket op mellem voldene ved hjælp af træruller, efterfølgende støttet med træpæle eller lignende og dækket til med brædder. Skibene har stået her vinteren over beskyttet mod vejr og vind.

Harre Nor
Fjordarmen er bevokset med tagrør i et bredt bælte langs stranden. Inderst i Harre Nor ligger en gammel pumpestation, der ikke længere er i brug. Der er etableret en idyllisk beliggende lille sø tæt op af løvskoven, der strækker sig helt ned til tagrørene.

P: Harre Vig (N 56° 41.775', E 8° 52.988')
L: 4,8 km
Markering: Blå