©  Foto:

Hvidbjerg Kirke - Mors

Hvidbjerg Kirke ligger frit i landskabet, synlig langvejs fra. Bygget i 1100-tallet af granitkvadre. Bygningen består af apsis, kor og skib fra romansk periode samt sengotisk tårn fra ca. 1500. Stor stenfont af særpræget form. Altertavlen er af lutheransk fløjtype fra o. 1590. Midterfeltet har et maleri af V. Tornø fra 1884. Fløjene til venstre og højre har billeder - fra omrking 1960 - af hhv. Moses og Johannes Døber. Kirkegården er hegnet af et kampestensdige. Et rigt udsmykket gravsted fra ca. 1750 er flyttet ind i våbenhuset.

Såfremt døren er låst, kan nøglen fås ved henvendelse til graveren eller i præstegården i Redsted.