©  Foto:

Hvidbjerg Kirke Skive

Hvidbjerg Kirke består af et blytækket kor og skib fra romansk tid, et bredt, ret bombastisk, sengotisk tårn med pyramideformet tag og et moderne våbenhus. Koret og skibet er opført i granitkvadre. Under den omfattende restaurering i 1980-1982 blev totredjedele af disse kvadre omsat. På nordsiden af skibet ses den tilmurede kvindeindgang, der som overligger har en flot tilpasset granitsten udhugget i én stenblok; derudover ses to af de oprindelige romanske rundbuevinduer. Begge er murede til.

I våbenhuset findes en runesten indmuret med indskriften:"Beder for Bo. Bo". Stenen, der er en utilhugget rullesten, blev fundet i kirkegårdsdiget. Inde i kirken er triumfbuen mellem kor og skib på et tidspunkt blevet udvidet.

Skråt over for indgangen hænger et maleri, der viser Jesus i Getsemane have. Værket er malet i 1898 af maleren A. Dorph og blev en tid brugt som altertavle.

På bagvæggen hænger en meget smuk udskåret Kristusfigur i træ. Det er resterne af et middelalderligt krucifiks.

Den romanske døbefont er udsmykket med liljeornamenter. Dåbsfadet med motiv af bebudelsen er fra 1575.

Den nuværende altertavle i landlig senbarok blev i 1750 sammen med prædikestolen skænket af Christian Linde til Kjærgårdsholm, hvis våbenskjold findes i øverste venstre felt på tavlen.
De fire motiver på altertavlen forestiller korsfæstelsen på Golgata, Getsemane have, Den hellige Nadver og Opstandelsen. Altertavlen er holdt i de oprindelige mørke almuegrønne og -røde farver med stafferinger i bladguld.
Alterstagerne stammer fra 1600-tallet.

Prædikestolen, der er samtidig med altertavlen og som denne skænket af Christian Linde, er prydet med billeder af de fire evangelister.

Indtil 1963 var Hvidbjerg kirke ejet af tiendeyderne, hvorefter den, som den sidste i Salling, ændrede ejerforholdene og blev selvejende.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur