©  Foto:

Hvidbjerg Plantage - Rettrupkær Sø Vandrerute

Ruten går gennem den 43 ha store Hvidbjerg Plantage, som har et rigt fugleliv. Plantagen har desuden en kunstig skovsø, som sikrer drikkevand til dyr og fugle.

 

På tur gennem Hvidbjerg plantage, 1,6 km

Ruten går gennem den 43 ha store Hvidbjerg Plantage, som har et rigt fugleliv. Plantagen har desuden en kunstig skovsø, som sikrer drikkevand til dyr og fugle.

Rettrupkær Sø var helt groet til og var blevet til tørvemose, men i 2004 blev søen genoprettet, og ved søen kan man nu observere mange forskellige vade-, svømme- og strandengfugle.
Søen er privatejet, så der er ingen adgang til selve søen, men fra den lille fuglerepos nord for søen og fra Rettrup Kærvej er der god udsigt over søen.

Hvidbjerg Plantage
Hvidbjerg Plantage er på ca. 43 ha og blev etableret i 1920’erne som et beskæftigelsesprojekt for arbejdsløse i den daværende Brøndum-Hvidbjerg Sognekommune.
Ved anlæggelsen af plantagen blev der udelukkende plantet bjergfyr, da det var den eneste art, man kunne få til at gro på heden.
Igennem årene er plantagen forynget med andre træarter. I en periode bestod plantagen næsten udelukkende af rødgran, men i dag er den en mere spændende og naturrig blandingsskov.
Plantagen rummer et rigt fugleliv, ikke mindst på grund af de mange redekasser, som er sat op af Hvidbjerg Skole. Derudover kan man støde på rådyr og i sjældne tilfælde dådyr.
På solbeskinnede dage soler hugorme sig i plantagens sydvestlige del. I den sydlige del af Hvidbjerg Plantage findes en enkelt mindre gravhøj, Lille Mosehøj, fra stenalderens enkeltgravskultur.
Højen har en tydelig nedgravning fra en udgravning i slutningen af 1800-tallet.

Den tidligere spejderlejr
Øst for Rønbjergvej findes en rydning i plantagen med en vold omkring. Stedet er en tidligere spejderlejr, som nu er sprunget i lyng. I august er der god mulighed for at plukke brombær.

Jagthytten
I den vestlige del af plantagen findes en jagthytte ved det, der i lokale munde kaldes ”Skråvejen”.
Jagthytten er altid åben og kan frit benyttes af alle forbipasserende, blot man efterlader hytten i den stand, som man fandt den.
Umiddelbart nord for jagthytten ligger et område beplantet med nogle store bøge. Da plantagen blev etableret, lå der et lille husmandssted her.

Jagtforeningen holder fællesjagt i plantagen 4 gange om året, hvor skiltning angiver, at plantagen er lukket for offentligheden.

Skovsøen
Skovsøen syd for jagthytten er kunstigt anlagt i 1996 for at sikre drikkevand til plantagens vilde dyr og fugle. Der er opstillet et par bænke ved søen.

Ridestien
I 2005 blev der anlagt en 3,4 km lang hestetrampesti i hele plantagens udkant. Kommer man til plantagen med hestetrailer, er P-pladsen ved Rønbjergvej et godt udgangspunkt.
På en del af vandreruten i Hvidbjerg Plantage følger man ridestien. Her skal man være opmærksom på ryttere og på, at stien kan være ujævn og smattet i vådt vejr.

P: Snævringen (N 56° 30.073', E 8° 54.026')
L: 1,6 km
Markering: Gul

 

Turforslag på 4,8 km: