©  Foto:

Jegind Tap - Thyholm

Jegind Tap - Thyholm

Jegind Tap er en lang, smal odde på sydspidsen af Jegindø. Der fører offentlig vej frem til odden, som gennem tiden har været et yndet udflugtsmål på grund af de gode bademuligheder og den særprægede natur.

I området ved spidsen af den en kilometer lange odde aflejrer fjorden til stadighed store mængder sand. Her findes typisk klitvegetation med marehalm og hjelme. Den indre del af Jegind Tap har et mere knudret terræn, der er fremkommet ved talrige aflejringer af sand, grus og sten. Her findes en typisk tørbundsvegetation med blåmunke, timian, snerre og engelskgræs.