©  Foto:

Jenle - Astrup Vig - vandrerute

Udgangspunktet for denne vandrerute er digteren Jeppe Aakjærs Jenle. Ruten går ned på stranden ved Astrup Vig.

 

På tur i digteren Jeppe Aakjærs Jenle, 1,64 km 

Udgangspunktet for denne vandrerute er digteren Jeppe Aakjærs Jenle. Ruten går ned på stranden ved Astrup Vig.

Jenle ligger ned mod Astrup Vig ca.15 km. nord for Skive og ca. 5 km øst for Jebjerg. Området er beliggende på kuperet og skrånende terræn ned mod strandengene ved Astrup Vig.

Størstedelen af arealerne er udlagt som åbne arealer, primært landbrugsarealer og slette. De bevoksede arealer består af egekrat og blandet løvskov, der står på skråningerne ned mod Astrup Vig.
Skoven glider over i strandeng på de lave arealer ud mod Astrup Vig.


P: Jenle (N 56° 39.935', E 9° 5.186')
L: 1,64 km 
Markering: Blå