©  Foto:

Kjærgaardsmølle - Struer

Kjærgaardsmølle - Struer

Kjærgaard Mølle ligger 6 km vest for Struer og 15 km sydøst for Lemvig i et landskab, hvor sidste istid har sat karakteristiske spor.

Naturen er meget afvekslende med lyngbakker, nåletræsplantage, løvtræbevoksninger, ager, fugtige enge, vandløb, damme og fjord.

Naturskolen Kjærgaard Mølle arrangerer guidede ture i området. Henvendelse til naturskoleleder Peter Gammelmark tlf.: 2013 6727