©  Foto:

Krabbesholm Skov

Krabbesholm Skov

En dejlig skov, hvor størsteparten er løvskov. Især lægger man mærke til de mange århundreder gamle egetræer. Der er også flere orienteringsløb ruter og tre træningsstationer. Det er muligt at parkere ved havnen eller ved Restaurant A Hereford Beefstouw, Strandvejen 3.

Der er også mange muligheder for vandreruter i det stærkt kuperede terræn. Krabbesholmskovens karaktertræer er eg og bøg sammen et bemærkelsesværdigt højt antal asketræer. En del af disse er over hundrede år, hvad der er ret usædvanligt.