©  Foto:

Langs Karup Å - 9,2 km

P: Skives P-pladser 
L: 9,2 km
Ingen markering

Oplev den smukke Skive Ådal på en fin vandretur langs Skive Å. Vandkvaliteten i Skive Å er fin, og åen er kendt for sin bestand af store havørreder og det gode havørredfiskeri. Som lidt af et kuriosum ses der af og til sæler i åen. Skive Ådal er et vigtigt åndehul for Skive by med mange muligheder for at opleve naturen. Kommunen har med støtte fra tips- og lottomidler til friluftslivet udbygget tilgængeligheden til Skive Å og ådalen med et net af stier, der gør det muligt at vandre og cykle i den brede ådal. Der er ca. 11 km stier i nærområdet omkring Skive Å. Skive Kommune passer stierne med grus, så de er farbare året rundt (undtaget ved meget højvande).