©  Foto:

Naturverdensarv på Fur

Limfjordsøen Fur rummer en helt unik fortælling. Faktisk er landskabet så specielt, at det kandiderer til at blive Naturverdensarv. Klinter, sten og landskab beretter om tidens gang og voldsomme klimaændringer drevet frem af vulkansk kulkraft. Furs moler daterer 55 millioner år tilbage og kan betegnes som en sedimentær bjergart.

I 1919 begyndte den første brydning af moleret, og siden har historien om det moderne Fur i høj grad stået i molerindustriens tegn. Til at begynde med blev moleret eksporteret i rå tilstand, men i dag bliver hovedparten af moleret forarbejdet på øen, og molerindustrien har udviklet sig til en væsentlig faktor i Furs økonomi. Moler anvendes til coatning, isolering og absorption.