©  Foto:

Resen Kirke

Resen Kirke

Resen Kirke er en middelalderkirke. Den ligger på den gamle landevej mellem Oddesund og Holstebro. Kirken har oprindeligt ligget som centrum i en landsby med kro og gadekær. Studedrifterne nordfra kom her forbi. I dag ligger kirken mere for sig selv. 

Kor og skib er bygget i store, karakteristiske granitkvadre med smukke profilerede sokkelsten. Kirken har i historiens løb været forsynet med to meget særprægede tårne. Kirkens første tårn var et rundt murstenstårn. Af dette tårn findes kun underjordiske fundamentrester, da det blev nedrevet. Det nuværende åbne tårn med den ejendommelige høje portal er fra 1792. Det var kirkens daværende præst Hans Christian Rosenberg, der lod tårnet opføre. Våbenhuset er fra den sene middelalder og er opført i dels kvadre og dels teglsten. Det har i 1887 fået tilføjet en ”gotisk” kamtaksgavl. 

Kirkens søndre korsarm var oprindeligt langt større og var udført som gravkapel for herremændene på Kongensgård i Nørre Nissum. Det fik sin nuværende størrelse og funktion som en del af kirken i 184erne.  

Kirkens alter er det oprindelige kvaderstensalter, men det er på et tidspunkt blevet sat om, da fordybningen til alterets oprindelige relikvieskrin fra den katolske tid, nu kan ses på alterbordets nordlige side.
Altertavlen stammer fra o. 1600 og er et typisk renæssancearbejde. Den nuværende skikkelse fik den efter en grundig restaurering i 1920. I koret står også en præstestol fra o. 1800 i empirestil. Prædikestolen er fra samme periode og stil. Begge dele hører til de ting, som kirkeejer pastor Rosenberg udstyrede kirken med.