©  Foto:

Rønbjerg Hede

Rønbjerg Hede er beliggende nord for Flyndersø og rummer tydelige spor af, at mennesker har levet og færdedes her gennem århundreder. Heden indgik tid-ligere som et betydningsfuldt græsningssted for de omkringliggende gårdes dyr.
I 1940 fandt man et hjul, som menes at stamme fra det 12. eller 13. århund-rede, og det opbevares nu på Skive Museum. Hjulet har formentlig siddet på en firhjulet arbejdsvogn.
På Rønbjerg Hede ses stadig en velbevaret ringvold, som menes at have været en stude- eller fårefold. Ringvolden er 15-18 m i tværsnit og 0,5-1 m høj. Fra det højeste punkt på Rønbjerg Hede er der en fantastisk udsigt over Flyndersø og Hjelm Hede.