©  Foto:

Skarregaard Natur- og Kulturcenter

Skarregaard er rammen for et unikt og mangfoldigt sted, hvor mange frivillige tager del i arbejdet på tværs af alder, bopæl og interesser.

Centeret rummer enestående naturoplevelser og højner forståelsen for naturen og naturens balance.

Det sker i respekt for de kulturelle værdier, der knytter sig til livet på landet, historisk og fremadrettet. Natur, kultur og historie er det bærende.