©  Foto:

Skive Kirke

Skive Kirke er opført 1896 til 1898 efter tegninger af professor H.J. Holm, København. Initiativet til kirkens opførelse blev taget af pastor J.J. Lohmann i begyndelsen af 1880?erne. Der var store pladsproblemer i Vor Frue Kirke, så der måtte gøres noget. Løsningen blev nybyggeri. Pengemangel satte flere gange byggeprojektet i stå ? men så skænkede apoteker Gerhard Norgaard og hans hustru i 1893 100.000 kr. til opførelsen af en ny kirke i Skive: Beløbet blev udbetalt, når den sidste af de to var døde, men indtil da kunne det stå som et lån i apoteket, som skulle forrentes med 4% om året. Det var en overkommelig udgift for stat og kommune, og nu kunne planlægningen gå i gang.

Efter en del diskussion blev man enige om at bygge kirken på Hestemarkedspladsen ved Vor Frue Kirke og Kirkegade. Arkitekt Holm forlangte, at kirketårnet skulle placeres, så det kunne ses fra - mindst - bunden af Vestergade, mens resten af kirkebygningen kunne placeres, som byrådet ønskede det. Resultatet blev, at Skive Kirke fik retningen syd-nord, i modsætning til næsten alle andre kirker i Danmark, der har retningen øst-vest.

Det hævdes hårdnakket i Skive, at kirkens placering blev bestemt af apoteker Norgaard, Som betingelse for at give den store gave til kirkebyggeriet skulle han have forlangt, at kirketårnet blev placeret, så han om morgenen kunne stå på trappen uden for Skive Apotek og se på kirkeuret, hvad klokken var. Skive Apotek lå dengang (fra 1801 til 1934) på hjørnet af Posthustorvet og Slotsgade. Stiller man sig der, hvor apotekets trappe var, kan man ganske rigtigt se kirkeuret!

Oprindelig forventede man, at kirken var færdig i 1897. Dette årstal findes på tårnet og vindfløjen, men i efteråret 1897 måtte man erkende, at kirken ikke kunne nå at blive ordentligt gennemtør, og indvielsen blev udsat til den 15. maj 1898.

Apoteker Norgaard og hustrus store gave forslog ikke til at gøre kirken færdig, men så trådte en række skibonitter til og skænkede store dele af kirkens udstyr. En del overflyttede man simpelthen fra Vor Frue Kirke, der nu kun skulle anvendes som ligkapel.

Skive Kirke er bygget i historicistisk stil med mange detaljer hentet fra renæssancen. Den er opført af røde teglsten på en granitsokkel og dekoreret med kridtstensbånd og murede mønstre om døre og vinduer. Sidstnævnte mønstre er forskellige fra vindue til vindue.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur