©  Foto:

Søndbjerg Strand - Thyholm

Søndbjerg Strand

Det fredede areal ved Søndbjerg Strand er et naturskønt område med østvendt strand, store skrænter med dejlig udsigt, dybe slugter og våde engdrag.

Fra den ca. 15 meter høje bakkeknude, Dødbjerg, er der en imponerende udsigt over det omgivende landskab.

Stenalderhavet lagde i sin tid en fjordarm ind nord og syd for Dødbjerg, hvor der i dag er åudløb og kærområde. Her veksler landskabet mellem åbne vandflader og arealer med rørskov. Hvor rørsumpen ikke er for tæt findes en rigt varieret flora med bl.a. ulvefod, tranebær, soldug, klokkeensian, pors, gøgeurt og bukkeblad.